Salaris-administratie

Lees meer

Personeels administratie

Lees meer

Advies en beleid

Lees meer

Interim management

Lees meer

Ziekteverzuim - Casemanagement

Ziekteverzuim is voor u als werkgever een grote kostenpost. Samen met u zorgen wij er voor dat wij grip houden op deze kosten. Hoe kunnen wij u hierbij helpen? Onze casemanager, Bianca Kroontje, begeleidt u in het proces van re-integratie en duurzame inzetbaarheid.

Door een adequate begeleiding kan er onbegrip tussen beide partijen worden weggenomen en voorkomt u dat er een verstoorde arbeidsverhouding ontstaat. Het samenwerken in het re-integratietraject is essentieel om te voorkomen dat u als werkgever wordt geconfronteerd met een loondoorbetalingsverplichting langer dan 104 weken en een hogere premie voor de WGA door instroming van uw werknemer.

In het casemanagement bewaken wij de stappen in het kader van de Wet Poortwachter en staat de zieke werknemer, binnen kaders, centraal. Succesvolle re-integratie valt of staat met de medewerking van de werknemer. Bianca treedt hierbij op als coach in het veld, tussen werkgever, werknemer en bedrijfsarts.

Bianca: “In mijn rol van casemanager is het belangrijk dat ik mij realiseer dat re-integratie alleen geslaagd is wanneer er sprake is van duurzame inzetbaarheid.”

Processtappen Wet Poortwachter

  • Week 4: Re-integratiedossier aanleggen
  • Binnen 6 weken: Probleemanalyse door de bedrijfsarts of arbodienst
  • Binnen 8 weken: Plan van aanpak re-integratie maken
  • Na 8 weken: Plan van aanpak re-integratie uitvoeren
  • Week 42: Krijgt de werknemer geen ziektewet uitkering? Dan ziekmelden bij UWV.
  • Binnen 52 weken: Samen met de medewerker plan van aanpak evalueren en eventueel bijstellen. Dit is vaak ook het moment om te beoordelen of naast spoor 1 ook gekeken moet worden naar het tweede spoor. (uitleg spoor 1 en 2 zie volgende onderwerp).
  • Na 1 jaar en 8 maanden: Na 2 jaar kan de medewerker mogelijk een WIA-uitkering krijgen. De medewerker stuurt het re-integratiedossier en de aanvraag voor de WIA-uitkering naar het UWV.

Uitleg spoor 1 en 2:

Spoor 1 - Terug naar eigen werk: kan de werknemer, eventueel met aanpassingen, zijn oude werk weer oppakken? Welke hulpmiddelen heeft hij daarbij nodig?

Aangepast werk bij de eigen werkgever: Hierbij is het van belang te beschikken over het CV, de diploma’s en inzicht in de competenties van de medewerker. 

Spoor 2 - De casemanager moet tijdig kijken wat de mogelijkheden zijn voor plaatsing bij een andere werkgever. Daarbij wordt gekeken naar de Functionele Mogelijkheden Lijst, die door de verzekeringsarts wordt opgemaakt. Aan de hand van deze lijst en de competenties van de werknemer kan een nieuwe baan bij een andere werkgever worden gezocht.

Let wel: Er is geen standaard plan van aanpak voor de zieke werknemer.